Serveis

Serveis:

 • Mercantil:
  • Inversió estrangera
  • Constitució de societats
  • Alta de comerç
  • Tràmits institucionals
 • Comptable:
  • Comptabilitat
  • Anàlisis comptable
  • Tancaments
  • Presentació de comptes a Govern
 • Fiscalitat:
  • Càlcul i presentació a la Agència Tributària,  I.G.I. (IVA / TVA) mensual, trimestral i semestral
  • Impost de societats
  • IRPF
 • Auditoria:
  • Auditoria i consultoria
 • RRHH:
  • CASS (Seguretat social): Altes, baixes, modificacions, declaracions de cotitzacions, autònoms, reduccions de quota ...
  • Contractes laborals
  • Butlletins de salari
  • Càlcul de liquidacions
  • tràmits d'immigració
  • residències actives i passives
  • Selecció de personal
 • Informàtica:
  • Desenvolupament WEB
  • Aplicacions JAVA 2EE
  • Aplicacions .NET
  • Eines ETL
  • Sol·lucions a mida
  • Micro informàtica